Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe in pravaila uporabe spletne strani www.n-spot.si

Z vstopom na spletno stran www.n-spot.si potrjujte, da ste seznanjeni s pogoji in pravili uporabe, da znjimi soglašate, ter da vas določbe zavezujejo.

 

Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe spletnih strani www.n-spot.si so namenjeni zaščiti uporabnikov spletne strani in zaščiti pravic N-spot.si. Z uporabo spletnih strani ste zavezani k uporabi spletnih strani na način in pod pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.

Vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena in intelektualna lastnina, so zavarovane in v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju N-spot.si). Kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine je kazniva, ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.

 

Dostop do te spletne strani je v celoti brezplačen. Ne glede na navedeno, bo N-spot.si kot dober gospodarstvenik storil vse, da bo spletno mesto nemoteno in kakovostno delovalo, kolikor je to v njegovi moči zaradi narave izdelka.

 

Omejitev odgovornosti

Vsi podatki, informacije in fotografije na spletni strani N-spot.si  so zgolj infomativni in neobvezujoči.

N-spot.si ne prevzema niti odškodninske niti kakršne koli druge odgovornosti glede vsebine in delovanja spletnega mesta. Še posebej, pa, ne prevzema odškodninske ali druge odgovornosti, ki bi lahko izhajale iz:

 

- napak, ki so posledica tehničnih problemov na strani,

- vsebine spletne strani,

- povezav, ki jih spletna stran nudi.

 

Dovoljen namen uporabe

Dostop do te spletne strani je v celoti brezplačen. Ne glede na navedeno bo N-spot.si kot dober gospodar storil vse, da bo spletno mesto nemoteno in kakovostno delovalo, kolikor je to v njegovi moči zaradi narave izdelka.


Uporabniki lahko uporabljajo spletno stran družbe N-spot.si le za privatne ter nekomercialne namene. Vpogled v spletne strani je dovoljen izključno za osebno in nekomercialno uporabo .

 

Vse druge oblike uporabe strani so izrecno prepovedane, če ni s sporazumom dogovorjeno drugače.

 

Še posebej, je prepovedano: 

- kakorkoli reproducirati in distribuirati to spletno stran,

- predelovati to spletno stran,

- izkoriščati materialne ali moralne avtorske pravice, druge pravice intelektualne lastnine, znake razlikovanja; razen v primeru, če bi bilo to izrecno dovoljeno s strani družbe N-spot.

- vstopati na to spletno stran s kakršnim koli drugim namenom, kot je opredeljen v prvem odstavku te točke in/ali izvajati dejanja, ki niso v skladu s prvim odstavkom te točke.

 

 

 

Pogoji uporabe

Za uporabo vsebin objavljenih na N-spot.si ni starostnih omejitev. Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnih straneh N-spot.si.

 

Splošna priporočila uporabnikom

Zavedajte se da so kljub skbi in nadzoru spletnih strani možne zlorabe o vseh spremembah in novostih vas bomo ažurno obveščali.

TO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. N-SPOT.SI ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

 

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb, kot je N-spot.si. N-spot.si ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega N-spot.si izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebno:

- če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje osebe;

- če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;

- če niso primerne za prodajo ali za določen namen;

- če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;

- če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;

- če so žaljive ali obrekljive.

 

Vprašanja in komentarji

V primeru kakršnih koli vprašanj, predlogov ali komentarjev glede varovanja podatkov vas prosimo, da se po pošti ali elektronski pošti obrnete na podjetje N-spot.si.

 

Zakon in pristojnost

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke je izključno pristojno sodišče v Mariboru.